Doporučujeme: Italo.cz | Zkus to jinak - logicky | Měření rychlosti internetu | Služby pro Váš web | Zkracovač dlouhých adres | Snadné sdílení souborů | TV program

Cissyn blog — Fantazie nevede k šílenství

34. kapitola - Název není znám :)

Datum: 1. 9. 2006 12.08 | Autor: Cissy | 9783× | Kategorie: Syn pána zla | Komentáře: 56

Alecto se probral až kolem poledne. Přesto se cítil unavený. Jakmile si Jack všiml, že je vzhůru, přistoupil k němu a prohlédl ho.

„To tvé včerejší kouzlo nemá na tvé tělo nějaké větší následky. Jsi jen vyčerpaný, naštěstí. Mohlo to ale dopadnout daleko hůř.“ Mluvil klidným a tichým hlasem, který Alecta uklidňoval.  

Jack sledoval chlapce při jídle. Byl pobledlý a ještě nebyl ve své kůži. Známky vyčerpání byly více než znatelné. Hned po tom, co Alecto dojedl, mu dal další povzbuzovací a posilující lektvar. Alecto pak opět zalehl. Po několika minutách znovu usnul. 

Od té doby uplynuly tři dny…

Alecto už byl v pořádku, zpět s Ginny. Za Thomasem chodil každý večer. Nikdo proti jeho návštěvám nic neměl. Nepřipadaly nikomu nebezpečné. Tak to taky bylo.                                     

                JJJ 

Před třemi dny…Alena toho tuto noc moc nenaspala. Pořád byla myšlenkami s Alectem. Měla o svého nejmladšího syna starost. Ale nejvíc jí vrtala hlavou Alexova chladnost. Nevěděla to jistě, ale připadalo jí, že když Alecta odnášel ten muž, viděla na synově obličeji zlomyslný škleb. Dělalo jí to starosti, nebyla si jistá, jestli je Alex zrovna rád, že má mladšího bratra. Poslední věc, o kterou stála bylo, aby mezi sebou její synové nějak válčili.  Nemohla se dočkat rána. Strašně moc chtěla vidět, jak je na tom její syn. Ovšem přesto kolem půlnoci upadla do neklidného spánku.Vstala poměrně brzy, už v šest byla v přijímacím sále.

 Její manžel přišel asi hodinu po ní.

 „Jak se ti spalo?“ zeptal se celkem zbytečnou otázkou.

„Jak se mi asi mohlo spát? Můj nejmladší syn včera mohl zemřít tím vypětím a následným chladem a ty se mě ptáš, jak se mi mohlo spát? Výborně, nikdy se mi nespalo lépe,“ vypadla z obvyklého klidu Alena.

 Její manžel na ni nechápavě zíral.

„Promiň, nespalo se mi vůbec dobře, nemohla jsem usnout. Navíc, nejsem si jistá, jestli je Alex zrovna nadšen, že má mladšího bratra. Nevím, proč. Trápí mě to. Nechci, aby mezi sebou naši synové válčili.“ Vydechla unaveně a v jejím hlase byl znát omluvný tón.

„Taky jsem si všiml Alexova znechucení.“ Kývl Voldemort souhlasně.

„Co budeme dělat, až se setkají a ehm… budou se nesnášet?“

 „Můžeme zatím doufat, že se to nestane a že spolu budou vycházet.“ Povzdechl si Voldemort.

„Ale co když přece-“

„Teď to nebudeme řešit. Řešit to budeme jen tehdy, pokud ta situace nastane.“ Zarazil svou ženu Voldemort.Alena se dívala svému manželovi do očí. Měla starost o své děti a nechtěla, aby pak přehlédli vážnou situaci, která by mohla nastat. Byla si vědoma, že by to mohlo dojít až velmi daleko. Nechtěla ani domyslet, jaké dalekosáhlé následky by jejich přehlížení mohlo mít. Počáteční možná averze by mohla přerůst v absolutní nenávist, a to ona nechtěla dovolit.

 Voldemort taky vypadal zamyšleně. Posadil se do křesla a zamyslel se. Přivolal si knihu, ve které se snažil najít rozptýlení, které se ovšem nedostavilo. 

 Asi půl hodinu po Voldemortovi přišla Rika a deset minut po ní i Kristin. Obě vypadaly unaveně a nevyspale. Kristin jen zamumlala cosi jako pozdrav, a Rika jen kývla na znamení pozdravu.

 Alex se nejspíš jako jediný dokázal perfektně vyspat, protože dorazil až kolem osmi s širokým úsměvem na rtech. Voldemort chtěl zrovna něco říct, ale do sálu vešel Black a jeho společníci.

 Voldemort radši svou poznámku spolkl, měl v plánu mluvit se svými dětmi poněkud soukroměji v rodinném kruhu a ne před těmi… lidmi.

„Kdy budeme pokračovat?“ promluvil jako první Black

.„Až se dostaví Petúnie a Severus.“ Odvětila poněkud rozladěně Kristin. Moly jí zaujatě sledovala. Měla zrzavé vlasy, přátelské zelené oči a štíhlou postavu. Povahově jí připadala velice příjemná. Tímhle vším připomínala Lily Potterovou, kterou viděla jen jednou v životě, ale přesto si ji pamatovala.

„Oni odešli?“ promluvila poprvé od doby, co přišla. Tedy poprvé před Voldemortem a jeho rodinou.

„Ano, Petúnie chtěla se Severusem přespat v Severově domě.“ Kývla Rika.Moly si ji také pořádně prohlédla. Vypadala jinak, než Kristin. Měla černé vlasy po otci. Zato zase zelené oči po matce a štíhlou postavu, jako všechny děti vy-víte-koho. Povahově jí připadala zvláštní. Dokázala být tvrdá, ale taky přátelská, tím si byla jistá. Moly dokázala velmi často správně odhadnout povahu člověka.

„Takže, pokud jsem to pochopila, tak Petúnie se dala dohromady se Severusem?“ zeptal se Artur.

„Do toho vám nic není, nebo se pletu?“ odsekl Voldemort.

„Tak pardon,“ odsekl taky Artur. Byl poněkud rozladěný z Voldemortova přístupu. Po příchodu Petúnie se Severem opět sledovali Alecta i Ginny.Tak to probíhalo následující tři dny… pořád dokola sledování.. Voldemorta i ostatní to už opravdu unavovalo a štvalo. Nikdo z toho proklatého řádu se ani slovem nezmínil, kde se ten proklatý řád nachází.                                   

                   JJJ 

Od toho dne se Alectova magie neprojevila. Když se večer v deset hodin vrátil z návštěvy u bratra, rozvalil se na posteli a pomalu usínal. Najednou se ale otevřely dveře a v nich byl Jack.

„Jacku?“ zeptal se rozespale Alecto.

„Jsem to já, Miranda chce s tebou mluvit,“ vyzval ho nějak moc příkře. To Alecta zarazilo, ale přesto vstal.

 „Tak pozdě?“ zašeptal tak, aby nevzbudil Ginny, ale ta se na posteli právě posadila.

„Na něco si vzpomněla. Potřebuje s tebou mluvit hned.“ Chytil chlapce za nadloktí a vystrčil ho ze dveří, které následně zavřel a zamknul.

Alecto byl ještě rozespalý, takže si nevšiml, že ho Jack vede jinam, než dolů do přijímacího sálu. Vlastně s ním šel o dvě patra výš, Alecto si to ovšem uvědomil.

„Ale… přijímací sál je někde jinde, ne?“

„Kdo říkal, že jdeme právě tam?“ zeptal se nevraživě.

„Stalo se něco?“ Alecto poznal změnu chování.

„Nic, co by se mělo stát?“ ušklíbl se Jack.

„Kam mě to vedete?“

 „To zjistíš,“ ušklíbl se ještě víc.

Alecto dostal strach. Takhle se Jack nikdy nechoval, jediná možnost byla…Náhle Jack mávl hůlkou a otevřely se dveře. Jack hodil Alecta dovnitř a švihl hůlkou. Nad Alectem se ze stropu spustily řetězy.

 Chlapec jen ztuhl hrůzou. Jack mávl hůlkou ještě jednou a řetězy sjely až k Alectovi krčícímu se na zemi, kde spoutaly jeho ruce. Jack švihl hůlkou znova a řetězy se začaly napínat, až samy zvedly chlapce tak, že stál vzpřímeně s rukama uvězněnýma v již zmíněných řetězech.

 Alecto jen bezmocně vzhlédl k jeho rukám, které byly uvězněny a nemohly se samy vyprostit. Stál zády k Jackovi.

„Tak, parchante, myslel sis, že zapomenu?“ Jackův hlas zněl nenávistně.

„Kde je Jack?“ zeptal se.

„Jsi chytrý, to se musí nechat. Jack leží hezky v postýlce s Mirandou. Vůbec o tobě neví. Tedy, neví, kde jsi. Myslí si, že hezky spinkáš v postýlce naproti zrzky nebo s ní.“

„Vy jste Daniel, že?“Muž se jen začal smát.

„Výborně, jsi velmi inteligentní. Máš ovšem smůlu, z této místnosti se jen tak nedostaneš.“ Zasmál se jízlivě a škodolibě. Byl to krutý smích, který předtím slýchával, když byl u něj Mozkomor.

„Co po mě chcete?“ Alecto měl strach, nevěděl, co může od takového šílence čekat… určitě to ale nebude nic pěkného..

„Ale, už nejsem Dany?“ v příštím okamžiku se ozval svištící zvuk a Alecto ucítil šílenou bolest.

 Překvapeně a bolestně vyjekl.

„Na mě nikdo útočit nebude beztrestně, to si laskavě zapamatuj!“ prskl a opět ho švihl. Bičem.

Tentokrát Alecto nevyjekl. Bolelo to ještě víc než předtím, protože mu Daniel kouzlem strhl košili.

„Bolí to, spratku? Určitě jo, nemám pravdu?“ opět ho švihl. Alectovi vhrkly do očí slzy. Bolest byla ještě větší, než když ho mučil otec, protože tahle měla dlouhodobé trvání.

„TAK ŘEKNI NĚCO, BOLÍ TO?“ zařval nepříčetně Daniel a do další rány vložil všechnu svou sílu.

Tentokrát Alecto nedokázal zadržet bolestivý výkřik.

Daniel se začal nepříčetně smát. Tohle mu udělalo neskutečnou radost. Nejhorší bylo, že se pořád smál Jackovým hlasem.

Alectovi tekly po tváři slzy, byla to neskutečná bolest. Cítil, jak mu po zádech stékají kapky krve.

„Tak se mi to líbí,“ pochválil Alectův výkřik Daniel a znovu ho švihl.

Alecto opět tlumeně vykřikl. Prosil, aby už konečně ztratil vědomí. Samozřejmě neprosil nahlas. Tak by se neponížil.

„Budu tě takhle mučit do té doby, než budeš prosit o slitování,“ zašeptal Daniel a zase ho švihl. 

Po dvaceti ranách začal Alecto pomalu ale jistě ztrácet vědomí. Daniel ho znovu švihl a Alecto opět vyjekl, už se ani nesnažil skrývat svůj pláč. Nedokázal to.

Z dálky vnímal kroky blížící se k němu. Daniel se postavil těsně před něj.

„Bolí to, že? Neskutečná bolest, tak se to dá popsat. Nemyslíš si doufám, že jsme skončili, že? To se totiž velice pleteš… Budeme pokračovat tak dlouho, dokud nebudeš prosit o slitování… o milost..“ šeptal mu do ucha. Nakonec se ještě škodolibě zasmál.

Alecto si až teď uvědomil, že nejspíš použil mnoholičný lektvar, protože Daniel už vypadal zase tak, jak měl. Daniel mu položil rukojeť biče ke krku a přitlačil.

Alecto nemohl dýchat. V tu chvíli se jeho magie opět probrala. Dům se znovu začal chvět a Daniela to odhodilo na druhou stranu místnosti, kde se nabodl na železo, trčící ze zdi. 

Daniel jen ohromeně zíral, co se to děje. Nebyl v domě, když se Alectova magie probudila poprvé, proto nevěděl, že by bylo pro jeho bezpečnost lepší, kdyby odstoupil, ale on ještě víc přitiskl rukojeť biče k Alectově krku. Pak se ale něco stalo. Daniela nějaká neznámá síla zvedla do vzduchu a odhodila ho ke zdi, kde se nabodl na železný hrot.

Daniel zaječel zděšením, ve kterém se mísila bolest a hrůza. Nikdy ho nenapadlo, že by měl zemřít nabodnutý na železo. Ještě k tomu, když ho nabodl Voldemortův spratek. Daniel pomalu, ale jistě umíral. Po dvou minutách už nebylo v jeho těle ani trochu života.  

Alecto ovšem konečně vyčerpáním a bolestí upadl do vysněného bezvědomí. 

                                              JJJ 

Jack s Mirandou už klidně spali, když ucítili, že se dům opět třese.

„Alecto,“ bylo jediné, co zašeptala a vyskočila z postele. Švihla hůlkou a okamžitě se její noční košile vyměnila za zelenkavý hábit.

 Jack zopakoval to, co ona a okamžitě vyběhli. Rozrazili dveře do Ginnina a Alectova pokoje, ale k jejich ohromení tam nebyl.

„Ginny, kde je Alecto?“ zeptal se rychle Jack.

„Proč se mě ptáte? Vždyť jste ho odsud odvedl vy, ne? Prý s ním chtěla mluvit nějaká Miranda nebo kdo.“ Řekla poněkud rozespale Ginny. Taky cítila to chvění.

„Co se stalo?“ zeptala se vyděšeně, když uviděla, jak se Jack vyměnil s nějakou ženou zděšený pohled.

„Problém bude nejspíš v tom, že já jsem pro něj večer nebyl a Miranda s ním nemluvila.“

„Jak to můžete vědět? Nebyl jste to vy? Ale já vás viděla!“ protestovala Ginny.

„Ví to, protože já jsem Miranda a byla jsem s ním, tudíž Alecta nemohl odvést on.“

„Kde je?“ zašeptala s hrůzou v očích i hlase Ginny.

„Nevím, kdo chtěl Alectovi ublížit? Proti nikomu v domě nic neměl a nikdo neměl nic proti němu, tedy až…“ odmlčela se a pohlédla na Jacka.

„Daniel!“ vyhrkli oba zároveň.

„Kdo?“ nechápala Ginny.

„Musíme do nejbližší mučící místnosti, určitě se mu chce pomstít,“ zašeptal a vyběhl ven.

„Počkejte, jdu s vámi!“ vykřikla Ginny a vyskočila z postele.

„Zůstaň tady, až ho najdeme, příjdeme ti říct,“ vykřikla a zabouchla dveře.

Ginny po nich jen bezmocně sjela a rozplakala se.                                        LLL 

Jack s Mirandou běželi a rozráželi dveře od pokojů, ve kterých k jejich smůle nikdo nebyl.Pokoj s Thomasem vynechali. Pak se dostali o dvě patra výš, hned první dveře rozrazili a uviděli spoutaného Alecta.

 Přejeli pohledem celou místnost a naproti chlapci uviděli Daniela. Miranda utíkala k Danielovi a Jack si vzal na starost chlapce.

Švihl hůlkou a Alecto mu spadl do náručí, protože mu uvolnil pouta.

„Má záda rozedřená úplně…“ odmlčel se. Nedokázal to vyslovit. Chlapcova záda byla pokryta krví.

„Je mrtvý,“ zašeptala Miranda.

„Nabodl se na ten železný hrot,“ zašeptala. Po tváři jí stékaly slzy.

„Alecto ho nejspíš odhodil, proto se nabodl.“ Poznamenal Jack a opatrně si zdvihl chlapce do náručí tak, aby se moc nedotýkal zad. Věděl, že i-když je Alecto v bezvědomí, mohl by cítit bolest.

Odnesl ho do jeho (Jackovy) ložnice a položil ho na břicho. Miranda tam byla s ním.

„Co budeš dělat?“

„Musím ho ošetřit, úplně ho zřídil, parchant,“ ulevil si Jack.

Jemně mu začal stírat krev ze zad a pak ho ošetřil. Nakonec ho přikryl jemným plátnem, které se na chlapcova zranění nepřisávalo, jen ho zahřívalo.

„Je promrzlý, zase,“ zašeptal Jack a posadil se do křesla. Miranda si sedla k němu a opatrně odhrnula muži vlasy z očí.

„Co budeme dělat teď? Alecto bude potřebovat péči.“

„Jo, bude. Až se probere, musím mu natřít záda mastí, bude ho to moc bolet, ale musí být při vědomí. Ty mi ho pomůžeš udržet probraného. Nic jiného se nedá dělat. Ale po potření jeho zad se to zhojí okamžitě. Nezbudou mu jizvy.“

„To je dobře,“ kývla a opřela se o svého přítele. Po deseti minutách usnula.

Jack vykouzlil postel a položil ji na ni a sám si lehl vedle Mirandy. Probral ho až Alectův sten kolem šesti hodin. 


Podobné články:
11. kapitola k Dedičovi Zla
13. kapitola od Lyliann
14. kapitola k Dědici zla
15. kapitola od Lyliann
17. kapitola od Lyl
18. kapitola - Příčná ulice
19. kapitola od Lylianny
2. kapitola od Blackes
21. kapitola - dohoda
28. kapitola Komplikace
3. kapitola - hrozné zistenie a následujúce události
4. kapitola - rodinný rozhovor
40. kapitola - konec ochutnávky a konec 40. kapitoly :)
40. kapitola - ochutnávka
60. kapitola - Alexův životní omyl
66. kapitola - celá
68. kapitola celá
7. kapitola ke kčv
7. kapitola - Nočný rozhovor
8. kapitola od Cissy
9. kapitola od Lyliann

Komentáře:

 1. Morzan1. 9. 2006 12.30

  Super kapitola. Mučení pomocí biče, to tu ještě nebylo... Sebrala jsi mi nápad:)
  Další kapitola bude zítra???  odpovědět | Odpovědi: orion [52],
 2. Fufik1. 9. 2006 12.53

  Jů! Skvělý, tohle se mi líbí.... ;)
  :o)  odpovědět
 3. Sherina1. 9. 2006 12.58

  ha ...tak mu dobře...ale Alecta mi je líto...těším se na pokráčko  odpovědět
 4. Cissy1. 9. 2006 13.00

  Zítra ne, mám brigádu, v neděli ne, jedeme na návštěvu :( v pondělí ne, jsem ve škole... :)
  snad v průběhu těchto tří dnů :)  odpovědět | Odpovědi: simon [15],
 5. pieere1. 9. 2006 13.28

  dobre mu tak:))),dlouho nikdo takhle harryho(alecta)nemucil,a vesmes ho rozmazlovali a vzdy vyhral....nejsem sice nadseny ze bude dalsi takove dlouhe cekani na dalsi kapitolu ale mozna ze se to vyplati,jen se mi nezda....kde je Brumbal??????????  odpovědět
 6. X1. 9. 2006 13.36

  Všimla jsem si, že jeden človíček píše ke komentům v povídkách různých autorů tohle: Máš strašně pěknou povídku.Jen tak dál.Kdyby se ti chtělo,můžeš se podívat i na moje stránky.Pár lidí mi tam posílá své povídky. inzulinka.blog.cz
  - našla jsem to na potterakovi2 i jinde. Zdá se mi divné, že někdo píše stejné komenty ke všem povídkám :?  odpovědět | Odpovědi: Tomasek [8],
 7. X1. 9. 2006 13.41

  Nemám nic proti prezentování vlastních stránek, jde mi jen o to, že je zvláštní, když někdo píše stejný koment k různým povídkám... stejná slova...  odpovědět
 8. Tomasek1. 9. 2006 13.46

  Odpověď pro X [6]: dela si reklamu :-))))  odpovědět
 9. AnnaRakouska1. 9. 2006 13.49

  Super. Jsem zvědavá, jak na tohle bude reagovat Voldemort a co řekne těm Alectovým schopnostem. Ať už konečně něco zjistí, ať už oni nebo někdo jinej, už to začíná být pomalu nuda.  odpovědět
 10. Nina1. 9. 2006 14.00

  Moc hezky.Podle toho jak si to napsala se zrejme dostavi i Voldyho reakce.Ale celkem by me zajimalo kdy se uz vodtamtud Alecto,Ginny a Thomas dostanou.Nemuzu se totiz dockat Alectova rozhovoru s Voldym.doufam ze to bude brzy.  odpovědět
 11. Alex1. 9. 2006 14.02

  Suhlasim s Ninou i Annou.Tak kedy?????????????????:)  odpovědět
 12. Květuše1. 9. 2006 14.16

  Pch, já bych ho nechala umírat půl hodiny - kreténa - a ne 2 minuty. :(((  odpovědět
 13. kukajda1. 9. 2006 15.02

  Je to skvělý. Jenom mi nesedí, že se Voldemort chová tak "přátelsky" k návštěvníkům.  odpovědět
 14. simon1. 9. 2006 15.06

  ten Daniel je ale sycak, mel kratkou smrt za to co udelal, ale Alecto je Alecto-Harry a nikdy nechtel lidem moc ublizit, snad jen Cervickovi a Malfoyovi :)... takze sebeobrana §14+13, proste se tam ten zelezny hrot najednou objevil a hotovo, ale preju mu to, takhle ho mucit, hnusak jeden, no tohle jestli videl Voldemort... potes koste ! ...Jinak diky za pokracko a uz se nemuzu dockat, az zase bude dalsi :)  odpovědět
 15. simon1. 9. 2006 15.08

  Odpověď pro Cissy [4]: - to je krasne napsane, diky :)  odpovědět
 16. Ginny1. 9. 2006 15.16

  Takže.Kapitolka je úžasná ale má jednu chybičku.A ta je,že není pokračování.Snad to stihnež dřív a plně souhlaím s Květiší.Taky se těším na reakci Voldemorta a moc se těším až od tamtud´ konečně vyp......... odejdou.:o)))  odpovědět
 17. Anie1. 9. 2006 16.41

  Tvoje povídka je zajímavá. Hodně jsem toho četla, ale Harryho (Alocta) jako syna Pána Zla jsem asi jestě neviděla. Moc se mi zamlouvá ,,Aloctův" nový vzhled. Strašně se mi líbí, jaký má vztah Alocto s Thomasem. Ráda bych zodpověděla otázku ( X ). Ano snažím se protagovat své stránky. Můj blog ještě není zveřejněný a je mi líto těch autorů, co mojí krásné povídky a poslali mi je. Jelikož není můj blog ještě zveřejněný (jak už jsem říkala) nikdo si je nemůže přečíst. Samozřejmě bych lhala, kdybych řekla ,že to dějám jen z dobroty srdce. Díky jejich povídkam si můžu propagovat i svou tvorbu. Stejné komentáře jsou proto,že nemám moc času.Snažím se zdokonalit blog tak, aby se líbil a ke všemu začíná škola.Touhle kritikou se hrozně zdržeji, ale mušela jsem to vysvětlit.
  JO a abych nezapoměla :) inzulinka.blog.cz :).Těšilo mě.:)))pa  odpovědět
 18. Fufik1. 9. 2006 16.59

  Anie, je to Alecto né Alocto.....;)
  :o)  odpovědět
 19. Madria1. 9. 2006 17.02

  Byla jsem strašně potěšená, když jsem tu uviděla 34. kapitolu,stejně jako předtím 33.,32.,...
  Povídka je velmi hezká, ale nebudu se opakovat, nevím proč, ale já jsem si strašně oblíbila Thomase. Celkem by mě zajímalo, co se sním děje dál.  odpovědět
 20. Anie1. 9. 2006 17.02

  Upsa.Já se s tím jeb.... .No nic. Tak to se omlouvám. Jdu se zahrabat. Zbohem. PS:Zatracené překlety a to jsem si to po sobe četla. No,to je ostuda.  odpovědět
 21. Anie1. 9. 2006 17.04

  Jo,Thomas je moc fajn.Sakra!Vždyť jsem se měla zahrabat.No nic.Tak já jdu na to .Zbohem  odpovědět
 22. Fufik1. 9. 2006 17.06

  Nechoď, to se stane....  odpovědět
 23. Anie1. 9. 2006 17.14

  Díky za útěchu.Alecto je fajn.Thomas je fajn a TY jsi taky fajn.díky Fufiku  odpovědět | Odpovědi: Fufik [25],
 24. Sherina1. 9. 2006 17.48

  for Anie: vim že sem říkala že máte kašlat na chyby v komentářích a neopravovat to ale slovo "Zbohem" sem opravdu nemohla překousnout Anie, jen doufám že to bylo schválně  odpovědět
 25. Fufik1. 9. 2006 17.52

  Odpověď pro Anie [23]: Děkuju, mně je celkem jedno, kde píšeš´reklamu´na svůj blog, není to jedno????
  Aoooj Anie....  odpovědět
 26. warrion1. 9. 2006 17.57

  dneska je to moc hezký :) Akorát se ti dvakrát nebo třikrát často opakujou slova ('zašeptala' a to další už nevim). Ale je to mooc prima! A taky se těšim, co udělá Brumbál (přece akorát nesedí na zadku, ne?)  odpovědět
 27. 1. Fanynka Syryuse Bleka1. 9. 2006 21.02

  ahoj povídka úžasˇnoučká je to skvělííííí kdy bude pokráčko????? mrkni pls na náš blogísek jsme parta holek co mylujeme Syryuse Bleka!!!!!!  odpovědět | Odpovědi: cissy [28], KarenDes [31],
 28. cissy1. 9. 2006 21.20

  Odpověď pro 1. Fanynka Syryuse Bleka [27]: Nenapsala jsi mi, jaký to je blog  odpovědět
 29. 1. Fanynka Syryuse Bleka1. 9. 2006 21.42

  já to psala do kolonky web... nechápu... je to syrki.blog.cz  odpovědět
 30. Gabe1. 9. 2006 21.42

  Cissy je to prostě báječná kapča, ostatně jako všechny předchozí. I já jsem přidal pár kapitol.  odpovědět
 31. KarenDes2. 9. 2006 8.41

  Odpověď pro 1. Fanynka Syryuse Bleka [27]: Máš to napsaný špatně správně je Fanynka Siriuse Blacka!Cauky  odpovědět | Odpovědi: Elu [32], 1. Fanynka Syryuse Bleka [33],
 32. Elu2. 9. 2006 11.28

  Odpověď pro KarenDes [31]: on to bol ocividne umysel ^^  odpovědět | Odpovědi: 1. Fanynka Syryuse Bleka [33],
 33. 1. Fanynka Syryuse Bleka2. 9. 2006 12.15

  Odpověď pro KarenDes [31]: ne já to má dobře mrkni na náš blogísek jsou tam svjelé povídky a Syryus se pýše Syryus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Odpověď pro Elu [32]: no jistě že to je úmisl to napsat správně právje proto sou tam tvrdé y!!!!!!!!!!  odpovědět | Odpovědi: KarenDes [35], Fufik [36],
 34. Květuše2. 9. 2006 12.32

  Tak mě napadlo- až se tohle dozví Thomas tak to bude teda něco. P.S.- Ještě by mě zajímalo, jestli má Harry-Alecto pořád tu svou slavnou klikatou jizvu a jestli už o jeho rodičích ví i Hagrid?!  odpovědět
 35. KarenDes2. 9. 2006 21.05

  Odpověď pro 1. Fanynka Syryuse Bleka [33]: Pro tvou informaci jesti si nečetla třetí díl a další (radši si je předšti) já se nehodlám s tebou hádat.Když už už to píšete podle toho, jak se čte, tak by bylo správně Sýryjus Blek!!!
  končím du za Lextrem.aaahhhhooj!!!
  PS:Kolik ti je?Cauky ::::::-----))))))))))))))))))))))))))))))))))))  odpovědět
 36. Fufik2. 9. 2006 22.00

  Odpověď pro 1. Fanynka Syryuse Bleka [33]: Bože já se asi zblázním...... ;(
  Karen Des má pravdu.... ale ty bohužel (bohudík?) ne....
  Píše se to Sirius Black....
  Víš já jsem takovej hádavej typ člověka. ;) proto tohle.
  :o)  odpovědět
 37. 1. Bývalá Fanynka Syryuse Blek2. 9. 2006 22.21

  Prosím, přečtěte si tento článek. Pochopíte mnohé. http://syrki.blog.cz/0609/omluva  odpovědět | Odpovědi: Fufik [41],
 38. Sasa3. 9. 2006 11.01

  Cissy kedy bude nova kapca?PLEASE ze bude dnes?  odpovědět
 39. brabla3. 9. 2006 11.38

  Já chci novou kapitolu!!!!!!!!!!!!!!!  odpovědět
 40. Nina3. 9. 2006 11.48

  Ja taky a moc,moc.Tak bude dnes,Cissy?  odpovědět
 41. Fufik3. 9. 2006 16.20

  Odpověď pro 1. Bývalá Fanynka Syryuse Blek [37]: Tak to máš štěstí.... :-D
  :o)  odpovědět
 42. AnnaRakouska3. 9. 2006 17.33

  Já už jsem naplá, jak kšandy. Cissy, prosím, prosím, smutně koukám.  odpovědět | Odpovědi: Cissy [43],
 43. Cissy3. 9. 2006 17.49

  Odpověď pro AnnaRakouska [42]: Tak to jsme dvě, já taky... nevím... jak dál... pokračovat  odpovědět | Odpovědi: Fufik [44],
 44. Fufik3. 9. 2006 18.42

  Odpověď pro Cissy [43]: Né to néééé....! :o)  odpovědět
 45. Iceeyes3. 9. 2006 20.17

  hele ty si nejak vynechala Brumiho a Minervu :(  odpovědět
 46. Cissy3. 9. 2006 20.23

  Neboj, zapojí se i.. Dippet (nebo Dipett?)  odpovědět | Odpovědi: šibal [53],
 47. KarenDes3. 9. 2006 20.28

  Cissy tak vyhlas hlásování....Vyber několik možností a co bude mít nejvíc napiš nebo se zeptej co by chtěli?Hmm?Ahoj musím jít utírat prach, ne!!!Ahoj  odpovědět
 48. gil-galad23. 9. 2006 20.37

  doufám že najdeš novou inspiraci brzo jinak nevim nevi jak to se mnou dopadne mohlo by to se mnou seknout:)  odpovědět
 49. Fion3. 9. 2006 20.39

  A kam se nám poděla chudinka Betty???=))))  odpovědět | Odpovědi: Cissy [51],
 50. KarenDes3. 9. 2006 20.49

  A kde zase vězí ten Vruon?HMM?  odpovědět
 51. Cissy3. 9. 2006 20.52

  Odpověď pro Fion [49]: Bettyna zrovna leží venku, za chvíli ji půjdu zavřít na chodbu, kde ráda spí, akorát někdy v noci "zpívá" nebo štěká. To jí pak já nebo mamka jdeme vyhodit ven, ať si tam kope :) i-když už nemá co :). I do povídky se vrátí, neboj se :)  odpovědět
 52. orion3. 9. 2006 21.41

  Odpověď pro Morzan [1]: takže se dočkáme u tebe nějakýho sada-masa? :)  odpovědět
 53. šibal4. 9. 2006 11.05

  Odpověď pro Cissy [46]: nebo Dippett?  odpovědět
 54. Ice4. 9. 2006 13.13

  Tak teda proc si vynechala brumiho a minervu?Afildu(filiuse:D)  odpovědět
 55. Ice4. 9. 2006 13.14

  do nej,dejte mu:D.....to sem fakt nerekl ja:D  odpovědět
 56. Sluníčko4. 9. 2006 19.00

  prosím, prosím smutně koukám....... kdypak bude nová kapitolka ... doufám že zejtra  odpovědět

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: